AVG-boetes en handhaving: Wat je moet weten?

Schrijver

Emma Venema

Onderwerp Blog
Gepubliceerd op

april 25, 2024

De handhaving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft bedrijven wereldwijd scherp in de gaten gehouden. Recentelijk uitgedeelde boetes en handhavingsmaatregelen bieden waardevolle lessen voor organisaties die hun gegevensbeveiliging serieus nemen. In dit artikel analyseren we enkele opvallende gevallen en onderzoeken we hoe het anonimiseren van documenten en dossiers met behulp van de anonimiseringssoftware FileFactory van EntrD een krachtig schild kan zijn tegen AVG-overtredingen.

British Airways (BA) en Marriott International: hoge boetes als waarschuwing

In 2019 werden British Airways en Marriott International geconfronteerd met aanzienlijke boetes van respectievelijk £20 miljoen en £18,4 miljoen. Deze boetes werden opgelegd vanwege onvoldoende beveiligingsmaatregelen die leidden tot grote gegevensinbreuken. Het incident onderstreept het belang van robuuste beveiligingspraktijken en de kostbare gevolgen van nalatigheid.

Les voor bedrijven:

Investeer in state-of-the-art beveiligingsmaatregelen om gegevensinbreuken te voorkomen.

FileFactory-ondersteuning:

FileFactory draagt bij aan beveiliging door automatische anonimisering, waardoor de risico’s van onbedoelde blootstelling van gevoelige informatie worden geminimaliseerd.

H&M: Nauwkeurige gegevensverwerking als sleutel tot compliance

H&M kreeg in 2020 een boete van €35 miljoen opgelegd wegens het onrechtmatig verzamelen van gedetailleerde persoonlijke informatie over werknemers. De boete benadrukt het belang van nauwkeurige gegevensverwerking en respect voor privacyrechten, vooral in de context van personeelsbeheer.

Les voor bedrijven:

Zorg voor transparantie en eerlijke gegevensverwerking, vooral bij het beheer van werknemersgegevens.

FileFactory-ondersteuning:

FileFactory helpt bedrijven bij het automatisch anonimiseren van documenten, waaronder personeelsdossiers, om nauwkeurige gegevensverwerking te waarborgen.

Google: naleving van gebruikersrechten als prioriteit

In 2019 kreeg Google een boete van €50 miljoen opgelegd door de Franse privacytoezichthouder CNIL. De boete werd gegeven vanwege een gebrek aan transparantie en onvoldoende informatievoorziening aan gebruikers met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

Les voor bedrijven:

Prioriteit geven aan naleving van gebruikersrechten en transparantie over gegevensverwerking.

FileFactory-ondersteuning:

FileFactory biedt een transparante en geautomatiseerde manier om documenten te anonimiseren, waardoor bedrijven hun verplichtingen jegens gebruikers kunnen nakomen.

Lees ook: De basisbeginselen van de AVG: een gids voor bedrijven en individuen

Conclusie: betrokkenheid bij gegevensbescherming loont

De recente boetes en handhavingsmaatregelen onderstrepen dat betrokkenheid bij gegevensbescherming niet alleen een wettelijke verplichting is, maar ook cruciaal voor het behoud van klantvertrouwen en bedrijfsreputatie. Bedrijven moeten investeren in geavanceerde beveiligingsmaatregelen, nauwkeurige gegevensverwerking en transparantie.

FileFactory, als geavanceerde anonimiseringssoftware, biedt bedrijven de tools om effectief aan hun gegevensbeschermingsverplichtingen te voldoen. Door automatische anonimisering van documenten en dossiers mogelijk te maken, draagt FileFactory bij aan het minimaliseren van risico’s en het waarborgen van AVG-naleving. Het is een waardevol schild in de strijd tegen gegevensinbreuken en de bijbehorende boetes. Bedrijven die serieus werk maken van gegevensbescherming, kunnen deze lessen gebruiken om hun aanpak te versterken en FileFactory als partner in compliance te omarmen.

Download hieronder de FileFactory brochure voor meer informatie en vraag een demo aan!