Download FileFactory brochure

80% van alle informatie binnen een organisatie zit niet in een database, maar in documenten en dossiers. Juist uit deze gegevens valt veel waarde te halen, maar hoe doe je dat compliant en zonder risico op hoge boetes bij een datalek?

In onze brochure lees je hoe de FileFactory o.a. door overheidsinstanties en andere organisaties waar veel met gevoelige informatie gewerkt wordt gebruikt kan worden. We bespreken de volgende functionaliteiten:

  • De Digitale Maskeerstift
  • De DataWasserette
  • De Digitale Poortwachter
  • De DQ Bot
  • De Digitale Butler
  • De Ontdubbelaar