Data Masking

Data maskeren is een cruciale strategie voor gegevensbescherming. Het speelt een sleutelrol in de hedendaagse digitale wereld. In deze tijd van digitale groei en toenemende cyberdreigingen, is de bescherming van gevoelige informatie belangrijker dan ooit.

Wat is data masking?

Vrijwel elke organisatie doet er alles aan om persoonsgegevens te beveiligen tegen hackers en andere criminelen. De ‘voordeur’ is stevig op slot. Maar er is ook een achterdeur en die staat soms wijd open. Databases met persoonsgegevens worden gekopieerd voor analyse, of om er software mee te testen. Daar liggen de datalekken op de loer.

Data maskeren is een methode om productiedata te anonimiseren of te pseudonimiseren, zodat de data niet meer te herleiden is tot unieke natuurlijke personen. Tegelijkertijd blijft de representativiteit van de gegevens in stand.

De 2 methodes van data masking

Data anonimiseren

Met datamasking kun je zowel pseudonimiseren als anonimiseren. Anonimiseren gebeurt door persoonsgegevens door elkaar te husselen volgens regels die de gebruiker zelf ingeeft. Bijvoorbeeld door alle namen te verwisselen. Met regels worden bijvoorbeeld gezinnen bij elkaar gehouden, of blijven postcodes in stand voor een geografische analyse. Anonimiseren is onomkeerbaar.

Data pseudonimiseren

Als het wenselijk is om gegevens weer herleidbaar te kunnen maken, is pseudonimiseren een betere optie. Ook dat kan met datamasking. In dat geval worden alle namen vervangen door een vastgestelde naam volgens een bepaalde regel. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij medische analyses. Denk bijvoorbeeld aan een arts die soms gewaarschuwd moet worden over een individueel geval.

Lees ook: Het verschil tussen data anonimiseren en pseudonimiseren

Waarom is data masking belangrijk?

In de huidige digitale wereld worden gegevens over ons allemaal verzameld en opgeslagen. Bedrijven, overheden en organisaties hebben toegang tot enorme hoeveelheden gegevens, waaronder persoonlijke informatie zoals namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het bieden van gepersonaliseerde diensten en het verbeteren van producten. Maar als deze gegevens in verkeerde handen vallen, kunnen ze ook worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals identiteitsdiefstal en fraude.

Het maskeren van data is dus een belangrijke manier om de privacy van individuen te beschermen en het risico van ongeautoriseerde toegang tot gevoelige informatie te verminderen.

Product specificaties Data Masking

Algemene eigenschappen

 • Eenvoudig te implementeren
 • Snel uit te rollen (gemiddeld 2 tot 6 weken)
 • Lage operationele kosten
 • Geanonimiseerde gegevens zijn onherleidbaar (in lijn met eisen vanuit de Wbp en de GDPR)
 • Versnelt de development cyclus
 • Sluit aan bij agile werken
 • Voorkomt de noodzaak van aanhouden van risicokapitaal (zie ook business case)
 • Voorkomt de impact van datalekken (boetes en reputatieschade)
 • Geanonimiseerde gegevens zijn breed inzetbaar (Test, Analyse, Opleiding, Demo, Ondersteuning, Outsourcing etc.)

Functionele eigenschappen

 • Consistent anonimiseren over tijd zonder gebruikmaking van een ‘vertaaltabel’
 • Consistent anonimiseren van een gehele keten
 • Behoud van relevante relaties (indien gewenst)
 • Geografische spreiding van relaties blijft intact (indien gewenst)
 • Leeftijden blijven ongewijzigd (indien gewenst)
 • Gegenereerde gegevens voldoen aan data specifieke regels (bijvoorbeeld de 11-proef)
 • Datakwaliteit blijft ongewijzigd
 • Geanonimiseerde data is eenvoudig te onderscheiden van productiegegevens

Technische eigenschappen

 • Volledig database onafhankelijk
 • Eenvoudig schaalbaar
 • Hoge performance
 • Cross platform
 • Minimale beheersinspanning
 • Eenvoudige integratie met CI
 • Ondersteunt grote datasets
 • Anonimiseren gebeurt volledig in-memory
 • Mogelijkheid om eigen maskeerregels toe te voegen
 • Standaard voorzien van ruim 10 mogelijkheden om gegevens te anonimiseren

Onze oplossing? DataFactory

DataFactory is onze volledig geautomatiseerde oplossing om elk type database en elke applicatie snel en eenvoudig te maskeren. Deze gemaskeerde gegevens kunnen daarna veilig gebruikt worden buiten de productieomgeving.

Wil je meer informatie ontvangen of wil je een product demonstratie? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

mei 17, 2024

Data Maskering: één van de schilden van de financiële sector

Ook in de financiële sector is het beschermen van gevoelige gegevens van…

Lees meer
mei 16, 2024

Artificial Intelligence (AI) in de cloud: een revolutie in document opschonen

Organisaties worden overspoeld met enorme hoeveelheden documenten en gegevens….

Lees meer
mei 15, 2024

Het belang van zwartlakken van documenten voor woningcorporaties 

Omdat prettig wonen essentieel is Prettig wonen is een van de fundamenten van…

Lees meer