EntrD en de zorg

Als instelling in de zorg wil je twee dingen: met droge ogen tegen jouw patiënten of cliënten kunnen zeggen: “jouw gegevens zijn bij ons in goede handen” en je wilt kostenefficiënt werken. Immers je werkt met extreem gevoelige gegevens en de middelen qua tijd en geld zijn beperkt.

Met onze producten ondersteunt EntrD jouw zorginstelling op beide vlakken.

Onze oplossingen voor de zorg

FileFactory

Nieuwe patiënten en cliënten worden aan de lopende band doorverwezen vanuit de eerste lijn of vanuit andere ziekenhuizen en instellingen. Hun medische dossiers komen als een PDF via een beveiligde mail de zorginstelling binnen. De gegevens uit hun medische dossiers moeten daarna handmatig overgenomen worden in het EPD of ECD van de instelling zelf.

Dit kost per patiënt en client veel tijd en deze tijd komt niet ten goede aan de patiënt en client. Bovendien leidt dit tot extra werkdruk. Tevens is deze werkwijze ook foutgevoelig omdat er bij handmatige invoer altijd fouten gemaakt kunnen worden.

FileFactory

Een snelle en eenvoudig te gebruiken oplossing om de gevoelige informatie in documenten en dossiers snel te verwijderen.

Daarom hebben wij de FileFactory voor Care ontwikkeld.

De FileFactory voor Care kan automatisch alle gegevens uit elk type digitaal dossier overzetten in elk EPD of ECD. Het maakt dus niet uit hoe de gegevens aangeleverd worden en in welk EPD of ECD ze weggeschreven moeten worden.

Het resultaat? Kostenverlaging, minder fouten en minder werkdruk.

Je kunt een groot deel van het bestaande proces handhaven aangezien de gegevens al beveiligd binnen zijn gekomen. Er is dus geen koppeling van EPD’s of ECD’s nog nodig om de gegevens over te zetten!

De FileFactory voor Care is gebaseerd op de toonaangevende technologie van de Filefactory. Ben je benieuwd hoe de FileFactory voor Care ook bij jouw instelling kan helpen? Neem dan contact met ons op voor een online demo.

DataFactory

De privacy van patiënten is cruciaal en je wilt onder geen beding dat gegevens op straat komen te liggen vanuit een zandbak of acceptatie omgeving. Ook wil je niet dat medewerkers patiëntgegevens die ze niet moeten zien onder ogen krijgen.

In al deze situaties heb je dus behoefte aan een bruikbare set niet herleidbare patiënt-of clientgegevens.

Daarvoor heeft EntrD de DataFactory ontwikkelt. De DataFactory anonimiseert patiënt-of clientgegevens op een slimme manier. De representativiteit en betrouwbaarheid blijven intact terwijl de herleidbaarheid verdwijnt. En niet alleen in het EPD of ECD maar ook in de gekoppelde systemen zoals bijvoorbeeld het lab systeem.

Datafactory

Onze applicatie onafhankelijke oplossing om elk type database te anonimiseren of pseudonimiseren met behoud van voorspellende waarde.

De DataFactory is voor elk EPD of ECD geschikt en voor veel gebruikte EPD’s als HiX is een plug & play versie beschikbaar. Voldoen aan de ISO 27001, de NEN 7510 en de AVG is nog nooit zo makkelijk geweest!

Daarnaast is er voor Chipsoft HiX huizen een optionele module beschikbaar waarmee een representatieve subset gemaakt kan worden van de hele populatie. Dit zorgt voor aanzienlijke besparingen qua storage en de doorlooptijd van een verversing gaat significant naar beneden

Meer informatie aanvragen?

Wil je meer informatie ontvangen over onze oplossingen voor de zorg of wil je een productdemonstratie? Neem dan contact met ons op!