Oplossingen voor de zorg

De privacy van patiënten is cruciaal en je wilt onder geen beding dat gegevens op straat komen te liggen. Ook wil je niet dat medewerkers patiëntgegevens die ze niet moeten zien onder ogen krijgen. In een opleidingsomgeving dienen anonieme gegevens getoond te worden. En bij een fraudeonderzoek of een medische analyse heb je gegevens nodig die niet herleidbaar zijn tot bestaande patiënten. Hetzelfde geldt voor het testen van software.

Onze oplossing voor de zorg

DataFactory anonimiseert of pseudonomiseert patiëntgegevens of cliënteninformatie op een slimme manier. De representativiteit en betrouwbaarheid blijven intact, de herleidbaarheid verdwijnt. Gebruikt uw ziekenhuis Chipsoft HiX als ZIS/EPD? Dan hebben wij een voorgeconfigureerde oplossing beschikbaar: DataFactory Module HiX. Snel veel data nodig voor bijvoorbeeld een performance test? Dan is datageneratie ook een oplossing. Met DataFactory kunnen wij je op zeer korte termijn synthetische testdata leveren in elk gewenst volume.

Datafactory

Onze applicatie onafhankelijke oplossing om elk type database te anonimiseren of pseudonimiseren met behoud van voorspellende waarde.

Meer informatie aanvragen?

Wil je meer informatie ontvangen over onze oplossingen voor de zorg of wil je een productdemonstratie? Neem dan contact met ons op!