Data Anonimiseren

In het digitale tijdperk waarin we leven, is de bescherming van persoonlijke gegevens belangrijker dan ooit. Met de voortdurende groei van online gegevensverzameling en de toenemende zorgen over privacy, zoeken organisaties naar betrouwbare methoden om gevoelige informatie te beveiligen. Op deze pagina vertellen we je meer over een strategie die bedrijven kunnen inzetten om aan deze behoefte te voldoen, zonder de functionaliteit en de waarde van hun data te verliezen: data anonimisatie.

Wat is data anonimiseren?

Het anonimiseren van persoonsgegevens wordt ook wel datamaskering genoemd. Het proces van anonimisering van gegevens houdt in dat persoonlijke en gevoelige informatie wordt verborgen. De voornaamste doelstelling hiervan is te waarborgen dat de gegevens niet kunnen worden herleid naar een specifieke natuurlijke persoon. Het anonimiseren van gegevens is onomkeerbaar. Volgens de AVG zijn geanonimiseerde gegevens hierdoor ook geen persoonsgegevens meer.

De Datafactory biedt een geavanceerde oplossing voor het anonimiseren van data, waarbij de bruikbaarheid voor analyse intact blijft. Ideaal voor compliance met privacywetgeving.

Voordelen data anonimiseren

Voldoen aan de AVG

Door data te anonimiseren, kunnen organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die strenge richtlijnen stelt voor het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens. Anonimiseren helpt bij het minimaliseren van juridische risico’s door te zorgen dat gegevensverwerking niet leidt tot onrechtmatige identificatie.

Minder risico’s op datalekken

Data anonimiseren vermindert niet alleen de aantrekkelijkheid van data voor hackers, maar zorgt er ook voor dat, mocht er toch een datalek plaatsvinden, de impact op de privacy van individuen aanzienlijk beperkt blijft.

Dit extra beveiligingsniveau beschermt zowel de individuen als de organisatie tegen potentieel reputatieschade en financiële verliezen.

Behoud van de bruikbaarheid van de data

Door data te anonimiseren blijft de structurele integriteit en bruikbaarheid voor analyse en onderzoek behouden, zonder individuele privacy te schenden.

Dit stelt organisaties in staat om waardevolle inzichten te verkrijgen uit hun gegevens, terwijl de privacy van betrokkenen beschermd blijft.

Welke data anonimiseren?

Het anonimiseren van data richt zich op het scheiden van direct identificeerbare persoonlijke informatie en karakteristieken van een individu. Dit proces omvat persoonlijke gegevens zoals:

  • Naam, Adres, BSN-Nummers, Financiële details, etc.

Maar ook gevoelige aspecten zoals:

  • Gezondheidsinformatie, Politieke voorkeuren, Etc.

Door deze gegevens te anonimiseren en eventueel te combineren met synthetische data, wordt de informatie onherleidbaar naar het individu, waardoor privacy gewaarborgd blijft terwijl de data bruikbaar blijft voor onderzoek en analyse.

Onze oplossing? DataFactory

DataFactory is onze volledig geautomatiseerde oplossing om elk type database en elke applicatie snel en eenvoudig te anonimiseren. Deze geanonimiseerde gegevens kunnen daarna veilig gebruikt worden buiten de productieomgeving.

Wil je meer informatie ontvangen of wil je een product demonstratie? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

juli 19, 2024

Duurzaam documentbeheer voor kosten- en milieubesparing

Duurzaamheid wordt niet alleen gezien als een ethische keuze, maar ook als een…

Lees meer
juli 18, 2024

AI-gestuurde fraudedetectie in documenten

Fraude is een wereldwijd probleem dat bedrijven en overheden jaarlijks…

Lees meer
juli 17, 2024

Hoe veilig zijn persoonsgegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)?

Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) is een digitale omgeving waarin…

Lees meer