Dataclassificatie: gestructureerde en ongestructureerde gegevens beheren

Schrijver

Emma Venema

Onderwerp Blog
Gepubliceerd op

maart 7, 2024

Indien gegevens als de kroonjuwelen van een organisatie worden beschouwd, is het beheren en beschermen van informatie van het grootste belang. Met de steeds strenger wordende regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het noodzakelijk dat organisaties een gedegen aanpak hebben om zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens effectief te beheren. Een krachtige tool die organisaties helpt bij dit proces is dataclassificatie.

Wat is dataclassificatie?

Dataclassificatie is het proces van het identificeren en labelen van gegevens op basis van hun gevoeligheid en het toekennen van passende beveiligingsmaatregelen. Dataclassificatie prioriteert bescherming van waardevolle informatie, en helpt organisaties te voldoen aan privacywetten zoals de AVG.

Gestructureerde vs. ongestructureerde gegevens:

Gestructureerde gegevens:

Deze gegevens zijn die welke zijn georganiseerd in een database met een duidelijk gedefinieerde structuur, zoals tabellen in een spreadsheet of velden in een database. Voorbeelden zijn klantinformatie, transactiegegevens en financiële verslagen.

Ongestructureerde gegevens:

Ongestructureerde gegevens hebben geen vooraf bepaalde datamodel of organisatiestructuur. Dit omvat documenten, e-mails, afbeeldingen en andere niet-georganiseerde informatie die vaak verspreid is over verschillende platforms en systemen.

Voordelen van dataclassificatie:

Nauwkeurigere beveiliging:
Het maakt gerichte beveiligingsmaatregelen mogelijk door gegevens te classificeren op gevoeligheid, zoals versleuteling of toegangscontrole.

Regelgeving compliance:
Dataclassificatie ondersteunt organisaties bij het voldoen aan de complexe eisen van gegevensbeschermingswetgeving, zoals de AVG. Het helpt bij het identificeren en beschermen van persoonlijke gegevens.

Efficiënt gegevensbeheer:
Organisaties kunnen hun gegevens effectiever beheren, omdat dataclassificatie helpt bij het identificeren van verouderde, overbodige of irrelevante gegevens.

Bewustzijn en training:
Door medewerkers bewust te maken van de classificatie van gegevens, kunnen organisaties een cultuur van gegevensbewustzijn creëren. Medewerkers begrijpen beter welke informatie als gevoelig wordt beschouwd.

Respons op incidenten:
In geval van een datalek of inbreuk, stelt dataclassificatie organisaties in staat snel te reageren, de omvang van het incident vast te stellen en de juiste herstelmaatregelen te nemen.

Implementatie van dataclassificatie:

Identificatie van gevoelige gegevens:
Bepaal welke gegevens als gevoelig worden beschouwd en een hoger beschermingsniveau vereisen.

Classificatielabels:
Wijs classificatielabels toe aan gegevens op basis van hun gevoeligheid, zoals “Openbaar”, “Intern” en “Vertrouwelijk”.

Automatisering:
Overweeg het gebruik van geautomatiseerde tools voor dataclassificatie om het proces te versnellen en fouten te minimaliseren.


Periodieke herziening:

Herzie en update regelmatig de classificatie van gegevens om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig blijft in een veranderende zakelijke omgeving.

Dataclassificatie is een sleutelelement in het hedendaagse gegevensbeheerlandschap, waar privacy en beveiliging van het grootste belang zijn. Classificeer gestructureerde en ongestructureerde gegevens voor wettelijke naleving en een robuuste gegevensbeveiligingsstrategie ter bescherming van informatie. Dataclassificatie als integraal onderdeel van gegevensbeheer bevordert een veilige, georganiseerde en AVG-compatibele bedrijfsomgeving.

Ontdek hoe de FileFactory kan helpen met jouw data. Download hieronder de brochure voor meer informatie over FileFactory.