Leerlingprivacy in het Voortgezet Onderwijs

Schrijver

Emma Venema

Onderwerp BlogOnderwijs
Gepubliceerd op

mei 14, 2024

Het Voortgezet Onderwijs moet alert zijn op de gevoelige aard van leerlinggegevens en hun brede toegankelijkheid binnen de organisatie. Leerlinggegevens bevatten vaak zeer persoonlijke informatie, zoals naam, adres, geboortedatum, medische gegevens en academische prestaties, die bij ongeautoriseerde toegang ernstige gevolgen kunnen hebben voor de betrokken individuen.

Waar het gevaar van een datalek voornamelijk op de loer ligt:

Het risico van datalekken in het Voortgezet Onderwijs komt vooral door brede toegang tot leerlinggegevens, intern en extern. Datalekken kunnen voortkomen uit menselijke fouten, zwakke beveiligingsprotocollen of kwaadaardige activiteiten zoals phishing of hacking.

Hoe instellingen de gevoelige persoonsgegevens van hun leerlingen en studenten kunnen beschermen:

Instellingen kunnen de gevoelige persoonsgegevens van hun leerlingen en studenten, zoals op het Voortgezet Onderwijs beschermen door strikte beveiligingsmaatregelen te implementeren, zoals gegevensversleuteling, toegangscontrole, regelmatige audits van IT-systemen en bewustwordingstraining voor personeel. Het is ook belangrijk om gegevens alleen te delen met derden die voldoen aan strenge privacy- en beveiligingsnormen.

Hoe het anonimiseren van gevoelige data het risico bij een datalek kan beperken:

Anonimisering van gevoelige data vermindert datalekrisico’s door persoonlijk identificeerbare informatie te vervangen door generieke identificatoren. Dit bemoeilijkt identificatie en misbruik bij een datalek door kwaadwillende actoren.

Voorbeelden waar het mis zou kunnen gaan:

Een datalek bij een boekenleverancier of leerlingportaal kan leiden tot blootstelling van leerlinggegevens aan ongeautoriseerde partijen. Een ander voorbeeld is wanneer een zorginstelling gevoelige medische gegevens van leerlingen ontvangt zonder adequate beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen, wat resulteert in een datalek en mogelijk inbreuk maakt op de privacy van de betrokken individuen.

Voorbeelden uit de praktijk waar het al mis is gegaan:

Onderwijsinstellingen hebben datalekken ervaren, zoals scholen die leerlinggegevens onbedoeld deelden via onbeveiligde e-mails of online platforms. Daarnaast zijn er incidenten geweest waarbij externe dienstverleners, zoals softwareleveranciers, zijn getroffen door datalekken, waardoor persoonlijke informatie van leerlingen is blootgesteld aan ongeautoriseerde partijen.

Bron: Schoolboekenleverancier Iddink gehackt, mogelijk klantengegevens gelekt

Hoe FileFactory kan helpen de impact bij een datalek te beperken:

Het anonimiseren van gevoelige data met FileFactory van EntrD kan helpen de impact van een datalek te beperken door persoonlijk identificeerbare informatie te vervangen. Hierdoor wordt het voor kwaadwillende actoren moeilijker om individuen te identificeren en misbruik te maken van hun persoonlijke gegevens. Bovendien biedt FileFactory robuuste beveiligingsfuncties, zoals gegevensversleuteling en toegangscontrole, om de vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens te waarborgen, zelfs wanneer ze worden gedeeld met externe partijen zoals zorginstellingen, boekenleveranciers en leerlingportalen.

Met deze maatregelen kunnen onderwijsinstellingen proactief handelen om de privacy van hun leerlingen en studenten te beschermen en de impact van een potentieel datalek te minimaliseren.

Hier zijn de redenen waarom deze bescherming van leerlingen en studenten essentieel is:

Bescherming van persoonlijke informatie

Studenten en leerlingen delen gevoelige persoonsgegevens met onderwijsinstellingen, zoals hun naam, adres, geboortedatum en academische prestaties. Deze informatie wordt niet alleen opgeslagen door de instelling zelf, maar ook gedeeld met externe partijen, zoals zorginstellingen of kinderdagverblijven. Het beschermen van gegevens is essentieel om identiteitsdiefstal, cyberpesten en misbruik te voorkomen, vooral bij delen met derden.

Vertrouwelijkheid van educatieve gegevens

Educatieve gegevens, zoals studieresultaten, beoordelingen en gedragsrapporten, moeten vertrouwelijk worden behandeld, vooral omdat deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties die betrokken zijn bij het welzijn en de ontwikkeling van de studenten. Ongeautoriseerde toegang tot deze informatie kan leiden tot reputatieschade en schending van het vertrouwen van studenten, ouders en externe belanghebbenden.


Wettelijke vereisten en regelgeving

Onderwijsinstellingen zijn onderhevig aan verschillende privacywetten en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa en de Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) in de Verenigde Staten. Naleving van privacywetten is cruciaal, vooral bij het delen van gegevens met derden zoals zorginstellingen en kinderdagverblijven.

Risico op datalekken

Onderwijsinstellingen lopen het risico slachtoffer te worden van datalekken, vooral wanneer gegevens worden gedeeld met derden. Een datalek kan ernstige gevolgen hebben voor de betrokken studenten en de reputatie van de instelling, vooral wanneer het gaat om gevoelige informatie die wordt gedeeld met externe partijen.

FileFactory anonimiseert persoonsgegevens, waardoor onderwijsinstellingen beschermd worden tegen datalekken, ook bij gegevensuitwisseling met derden. Dit vermindert niet alleen het risico op identiteitsdiefstal en reputatieschade, maar zorgt er ook voor dat de privacy van studenten en leerlingen wordt gewaarborgd, zelfs wanneer gegevens worden gedeeld met externe partijen.

Ook benieuwd hoe FileFactory in jouw organisatie kan helpen om veilig met leerling- en studentgegevens om te gaan?

Een snelle en eenvoudig te gebruiken oplossing om de gevoelige informatie in documenten en dossiers snel te verwijderen.

Dé oplossing om ongewenste informatie in documenten en dossiers op te sporten en te verwijderen.