Medische dossiers en jeugdzorgdossiers anonimiseren

Schrijver

Emma Venema

Onderwerp BlogZorg
Gepubliceerd op

juni 7, 2024

In de gezondheidszorg en jeugdzorg bevatten dossiers vaak uiterst gevoelige en persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan medische dossiers met informatie over diagnoses, behandelgeschiedenissen en medicijngebruik, of jeugdzorgdossiers met gedetailleerde beschrijvingen van gezinssituaties en zorgbehoeften. Het anonimiseren van deze gegevens is cruciaal om de privacy van patiënten en cliënten te beschermen. In dit blog duiken we dieper in waarom anonimisering zo belangrijk is, welke informatie moet worden beschermd, en hoe organisaties in de zorgsector effectief kunnen voorkomen dat gevoelige gegevens op straat komen te liggen.

Benieuwd geworden hoe de software van Entrd kan ondersteunen bij het anonimiseren van gevoelige gegevens in medische en jeugdzorgdossiers?
Vraag dan vandaag nog een demo of een brochure aan!

Welke persoonlijke identificerende informatie wordt vastgelegd?

Medische en jeugdzorgdossiers bevatten een breed scala aan persoonlijke identificerende informatie (PII), zoals:

Waarom is anonimiseren van deze gegevens belangrijk?

Bescherming van privacy

Het primaire doel van anonimisering is het beschermen van de privacy van patiënten en cliënten. Medische en jeugdzorgdossiers bevatten diep persoonlijke informatie die, indien verkeerd behandeld, kan leiden tot ernstige schendingen van de privacy. Door persoonsgegevens te verwijderen of te vervangen door pseudoniemen, wordt het risico op ongeautoriseerde toegang en misbruik geminimaliseerd.

Naleving van wet- en regelgeving

Anonimisering is niet alleen een ethische verplichting, maar ook een wettelijke vereiste. In Europa stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) strikte regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Zorginstellingen zijn verplicht om maatregelen te nemen om de privacy van hun patiënten en cliënten te waarborgen, wat het anonimiseren van gegevens essentieel maakt.

Beperking van toegang tot gevoelige informatie

Niet iedereen binnen een zorginstelling heeft dezelfde toegangsniveaus nodig. Door gegevens te anonimiseren, kunnen zorginstellingen ervoor zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de informatie die zij nodig hebben voor hun werk. Dit helpt om gegevenslekken en interne schendingen van de privacy te voorkomen.

Hoe anonimiseer je medische en jeugdzorgdossiers?

Verwijdering van PII

Het verwijderen van persoonlijke identificerende informatie uit dossiers is een eerste stap in het anonimiseren van gegevens. Dit omvat het verwijderen van namen, adressen, BSN-nummers en andere directe identificatoren.

Gebruik van pseudoniemen

In plaats van gegevens volledig te verwijderen, kunnen zorginstellingen ervoor kiezen om identificerende informatie te vervangen door pseudoniemen. Dit houdt in dat echte namen en andere directe identificatoren worden vervangen door codes of aliasen, die apart en veilig worden opgeslagen. Hierdoor kunnen zorgverleners nog steeds relevante informatie delen zonder de identiteit van de patiënt te onthullen.

Toegangsbeperkingen

Een andere belangrijke maatregel is het instellen van strikte toegangsbeperkingen. Zorginstellingen moeten ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde personeelsleden toegang hebben tot gevoelige informatie en dat deze toegang is beperkt tot wat zij nodig hebben voor hun specifieke taken.

Versleuteling en veilige opslag

Het versleutelen van gegevens en het zorgen voor veilige opslagmethoden is cruciaal om gegevenslekken te voorkomen. Gegevens die worden verzonden of opgeslagen moeten worden versleuteld, zodat ze niet leesbaar zijn voor onbevoegde personen.

Voorbeelden uit de praktijk

Ziekenhuisdossier datalek

Een ziekenhuis in Nederland kreeg te maken met een datalek waarbij de persoonlijke gegevens van honderden patiënten werden blootgesteld doordat een medewerker onbeveiligde e-mails verstuurde met volledige medische dossiers. Door gegevens te anonimiseren en striktere toegangscontroles in te voeren, had dit lek voorkomen kunnen worden.

Jeugdzorgdossier incident

In een andere situatie werden jeugdzorgdossiers per ongeluk gedeeld met een derde partij die geen autorisatie had om deze in te zien. Door gebruik te maken van pseudoniemen en ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hadden tot de volledige informatie, had dit incident voorkomen kunnen worden.

De rol van FileFactory van EntrD in anonimiseren

FileFactory van EntrD biedt geavanceerde oplossingen voor het anonimiseren van gevoelige gegevens in medische en jeugdzorgdossiers. Door gebruik te maken van krachtige anonimiseringstechnieken, kunnen zorginstellingen ervoor zorgen dat hun gegevens veilig en compliant blijven. FileFactory helpt bij het verwijderen of maskeren van identificerende informatie en het versleutelen van gegevens om de privacy van patiënten en cliënten te waarborgen.

Het anonimiseren van gevoelige gegevens in medische en jeugdzorgdossiers is van essentieel belang om de privacy van patiënten en cliënten te beschermen en te voldoen aan wettelijke vereisten. Zorginstellingen moeten proactief maatregelen nemen om gegevens te anonimiseren en toegang te beperken tot wat noodzakelijk is. Door gebruik te maken van oplossingen zoals FileFactory van EntrD kunnen zorginstellingen de risico’s van datalekken minimaliseren en de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie waarborgen.